Fakultet za Graditeljski menadžment

Naziv studijskog programa doktorskih studija je Građevinarstvo.

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO POLJE

Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – građevinasrtvo (dr).

Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti građevinarstva.

Doktorske akademske studije Građevinarstvo traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB se stiče izradom i odbranom doktorske disertacije.


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality